Small Talk III, Johanna Pisto, Kristiina Lempiäinen-Trzaska, Galleria Becker, 26.5.-13.6.2018

Small Talk 3 KUTSU1 Becker 2018

Taiteilijaryhmä Small Talk: Johanna Pisto / Kristiina Lempiäinen-Trzaska
Small Talk III
26.5.–13.6.2018

Small Talk III -näyttely koostuu kahdesta itsenäisestä teoskokonaisuudesta, jotka omista huoneistaan keskustelevat toistensa kanssa kertoen erilaisista näkymistä. Taiteilijoita yhdistää vuoropuhelu menneisyyden ja nykyhetken kanssa. Galleria Beckerin näyttely on kuvataiteilijoiden kolmas yhteinen näyttely.

Johanna Piston teossarja Heijastuksia (2017-2018) koostuu taidehistoriasta pääasiassa muinaisen Egyptin kuva-aiheista ja sen ilmenemisestä nykyhetkessä. Sekatekniikalla toteutetuissa teoksissa kuvan jännite muuttuu Egyptin jumaluudesta turismiin ja kuvitteelliseen luontoon. Teokset heijastavat lämpöä ja etelän eksotiikkaa, kameleita, lintuja, kaloja, vettä. Vaikutelmaa rikkovat kuvan sisäiset perspektiivit.

Kristiina Lempiäinen-Trzaskan teossarja Horisontti (2015–2017) koostuu pienistä, mutta itsenäisistä akryylimaalauksista, jotka sarjana muodostavat horisonttien jatkumon viitaten hermeneutiikan horisontti-käsitteeseen ymmärryksen alati muuttuvana näkymänä. Maalauksien perustana ja lähtökohtana on väri ja siihen liittyvät kokemukset sekä mielleyhtymät. Maalausten ”maisemat” ovat mielen horisontteja, näkymiä mielen maisemaan, missä kuvitelmat, muistot ja nykyisyys vaeltelevat vapaasti keskenään. Maalaus Värikenttien kutsu on syntynyt tarpeesta sukeltaa väriin, hengittää sitä.

Johanna Pisto (s.1975) on Keski-Suomessa työskentelevä kuvataiteilija. Viime vuosina taiteellinen toiminta on koostunut projektiluonteisesta työskentelystä ja näyttelyistä. Pisto toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Voimaa taiteesta -hankkeen aluetaiteilijana ikäihmisille neljän kunnan alueella (Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski) vuonna 2016-2017. Vuonna 2018 Pisto toimii päätoimisena kuvataiteilijana toteuttaen näyttelyitä ja tilaustöitä. Johanna Pisto (AMK 2000, Pohjois-Karjala ja Pietarin valtiollinen taide- ja muotoiluakatemia; Muhina) on Jyväskylän Taiteilijaseuran ja Kuvasto ry:n jäsen sekä TML:n kokelasjäsen.

”Heijastuksia taidehistoriasta” -sarjassa tutkin lähinnä Egyptin taidetta ja sen ilmentymistä omassa taiteellisessa näkökentässäni. Muinaisessa Egyptissä jumalia ja henkiä oli kaikkialla ihmisen ympärillä. Taide oli tarkkaan määriteltyä. Sommittelun avulla tuon muinaisen ajan elementit nykyhetkeen: jumaluudet eli eläimelliset ihmiskuvat sulautuvat ympäristöön, kuvitteellisiin Iibis lintuihin, kaloihin, veteen, lumpeisiin, oksiin ja kameleihin. Minua kiehtoo taidehistorian saavutukset ja ihmisten erilaiset uskomukset. Taiteellisessa työskentelyssä tutkin eri tekniikoiden toimivuutta toistensa kanssa. Teoksissa käytän sekatekniikkaa mm. yhdistelen maalaukseen, monotypiaa ja sabluunaa.”

Kristiina Lempiäinen-Trzaska (s. 1958) asuu Jyväskylässä. Maalausten ja piirustusten lisäksi hän tekee tila- ja ympäristöteoksia. Kristiina Lempiäinen-Trzaska (MA 1987, Purdue University; TaM 2014, Aalto-yliopisto)  on MUU ry:n, Kuvasto ry:n, Jyväskylän Taiteilijaseuran, Kotkan Taiteilijaseuran, Järvilinnan taiteijat ry:n jäsen.

”Tarkastelen asioita, jotka ovat jättäneet jäljen. Pysähdyn hetkeen. Kiinnitän kuviin käsitykseni siitä, miltä maailma näyttää, kun se tuntuu. Kuvan maailmassa limittäin asettuvat näkyvä ja näkymätön, mutta myös tosi ja epätosi. Jäljen esille tuomisessa tärkeäksi on kehittynyt paikka ja kokemuksen maisemallisuus – kaupunki-, luonnon- ja mielenmaisema. Paikka itsessään on sidottu myös aikaan; mikä eilen oli tärkeä ja tosi minulle, voi nyt olla olematta – yhteys paikkaan on kadonnut. Käyn vuoropuhelua ajan ja paikan kanssa niin, että jotain niiden merkityksellisestä ja muuttuvasta suhteesta välittyy teoksiini.”

 

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close