Jäseneksi?

Jäsenet ja jäseneksi hakeminen

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 1. Taiteilijajäsenet
 2. Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet ja jäsenet; tällaisiksi voidaan valita ansioituneita ja yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti merkittävästi toimivia henkilöitä.
 3. Kannattajajäsenet, joiden tiedetään tuntevan mielenkiintoa yhdistyksen tarkoitusperiä kohtaan, ja jotka haluavat olla mukana sen työtä tukemassa.
 4. Kokelasjäsenet

Kohdissa 1 ja 2 mainitut ovat varsinaisia jäseniä. Kaikki, paitsi kohdassa 2 mainitut kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kohdan 1 taiteilijajäseneksi hakevalta edellytetään ammattimaista toimintaa kuvataiteilijana sekä ansioinaan vähintään 8 pistettä 10 vuoden aikana.

Kohdan 4 kokelasjäseneksi hakevalta edellytetään vähintään 5 pistettä. Kokelasjäsenyys voi kestää korkeintaan 5 vuotta, jonka aikana voi hakea varsinaista jäsenyyttä.

 

Jäseneksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Liittenä ansioluettelo, josta käyvät ilmi pisteisiin oikeuttavat ansiot:

8 pistettä: Suomen Taiteilijaseuran alaisten ammattiliittojen täysjäsenyys

5 pistettä: Taidekoulutus, päästö- tai tutkintotodistus vähintään nelivuotisesta kuvataiteilijan ammatillisesta koulutuksesta suomalaisessa taidekoulussa tai vastaava todistus ulkomaisesta taidekoulusta, jolloin on esiteltävä myös riittävä selvitys koulutuksen sisällöstä (pääsyvaatimukset, opetusohjelma, opetussisältö ja opintosuoritukset.)

3 pistettä:

 • Suomen Taiteilijaseuran ja sen alaisten ammattiliittojen näyttelyt kotimaassa ja ulkomailla
 • Palkituksi tuleminen valtakunnallisessa taidekilpailussa, jonka juryssä on Suomen Taiteilijaseuran tai sen alaisten ammattiliittojen edustus, tai muussa koko maan taiteilijakuntaa koskevassa kilpailussa
 • Palkituksi tuleminen huomattavassa ulkomaisessa tai kansainvälisessä kilpailussa tai näyttelyssä

1 piste:

Jyväskylän Taiteilijaseuran vuosinäyttely ja läänien aluenäyttelyt

 • Merkittävä yksityisnäyttely taidemuseossa
 • Yksityisnäyttely Suomen taitelijaseuran alaisten ammattiliittojen galleriassa, tai muussa sellaisessa galleriassa, jossa ammattitaiteilijat valitsevat näyttelynpitäjät
 • 1.-3. palkintosija paikallisessa taidekilpailussa silloin kun se tapahtuu Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjen mukaan
 • Teoshankinta taidemuseon kokoelmaan tai vastaavaan merkittävään taidekokoelmaan

Hakemukseen voi halutessaan liittää myös kuvamateriaalia paperitulosteina ja/tai verkkosivun osoitteen.

Yhdistyksen johtokunta voi yksimielisellä päätöksellä esittää yhdistyksen taiteilijajäseneksi myös henkilöä, jolla edellä mainittuja muodollisia vaatimuksia täyttämättä on erittäin pätevää näyttöä kuvataiteilijana

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close